Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Oud-Beijerland, december 2020

Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden.

GEGEVENS
Jacobien Fotografie, tevens fotografe bij Koninklijke Foto’s 

Websites:
https://www.jacobienfotografie.nl/
https://www.instagram.com/jacobienfotografie/
https://koninklijkefotos.blogspot.nl

Contactgegevens:
info@jacobienfotografie.nl

Algemeen
De fotograaf behoud het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen.

De auteursrecht op de foto’s berust bij de fotografe. De fotografe blijft ten alle tijden eigenaar van de foto’s.

De fotografe zal in geen geval persoonlijke gegevens zoals email, telefoonnummer etc. openbaar maken.

Aansprakelijkheid
De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiele schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot.

De fotoshoot
Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotografe en de klant beiden schikt. In geval van annulering van de opdracht door de klant, heeft de fotografe het recht op 20% van de overeengekomen vergoeding, in verband met misgelopen inkomsten.

 In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht) mag de fotoshoot worden afgezegd door fotografe of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten.

Het kan gebeurden dat een fotoshoot door overmacht (ziekte e.d.) niet door kan gaan. Hierdoor zal de fotografie niet aan de afspraak kunnen voldoen. Er wordt dan samen met de klant gekeken naar een passende oplossing om de fotoshoot te verzetten of de fotografe geeft adviezen over eventuele alternatieve fotografen.

Betaling
De fotoshoot wordt binnen 5 werkdagen na afloop van de fotoshoot betaald door de klant. De klant dient de factuur na ontvangst te controleren op eventuele onjuistheden. De klant ontvang de foto’s nadat er betaald is. 

Klachten
Bij klachten kan er binnen 10 dagen na ontvangst van de foto’s contact met de fotografe worden opgenomen en wordt bekeken in hoeverre een financiële tegemoetkoming of herhaling van de fotoshoot mogelijk is.

Commerciële en zakelijke doeleinden
Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant Jacobien Fotografie toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals blog, portfolio, nieuwsbrief, sociale media, eigen gebruik en eventuele toekomstige activiteiten. Wil de klant zelf aangeven welke foto’s al dan niet online gebruikt mogen worden, dan is dat zeker mogelijk, maar dient voorafgaand aan of tijdens de fotoshoot aangegeven te worden. Wil de klant geen enkele foto’s online terug zien, dient de klant dit bij het boeken van de fotoshoot door te geven. Er worden nooit foto’s zonder toestemming aan andere bedrijven doorgegeven.

De foto’s
Na de fotoshoot zullen binnen 3 weken de foto’s naar de klant worden toegestuurd. Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd. 

Het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan. De ontvanger van de foto’s dient altijd enige vorm van naamsvermelding (Jacobien Fotografie of @jacobienfotografie) te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of elders op internet. Het is voor de ontvanger niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (commerciële) bedrijven zonder toestemming.

Jacobien Fotografie,
Algemene Voorwaarden 2021